Slovak Tango

Videogaléria

Lepšie raz vidieť a sto krát počuť

Slovak tango - Keď harmonika tíško znie

Slovak tango - Keď kráčam nocou

Slovak tango - Široká cestička, Čo by som dal za to

Slovak tango - Vám o láske spievam

Slovak tango - Najkrajšie lovesongy

Slovak tango - História tanga

Slovak tango - Pocta Dusíkovi

Slovak Tango - Šaty dělaj člověka

Slovak Tango - Vianočné koledy

Slovak Tango - Dve oči neverné

Slovak Tango - Dnes mám prvé randevú